event.isChar

Podsumowanie

Zwraca wartość logiczną oznaczającą, czy w zdarzeniu pojawił się klawisz znaku czy nie.

Składnia

bool = event.isChar

Example

 if e.isChar
   echoInput(e.type);
 }

Notes

Niektórze kombinacje klawiszy mogą wywyoływać zdarzenia bez wystąpienia znaku (np. ctrl + alt). Wtedy isChar zwraca fałsz. isChar może być użyty, kiedy funkcje obsługujące zdarzenie potrzebują np. wyświetlić wprowadzony znak na ekranie.

Specyfikacja

Nie należy do specyfikacji.