MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

stylesheet.deleteRule

Podsumowanie

Metoda deleteRule usuwa regułę stylu bieżącego obiektu arkusza stylów.

Składnia

stylesheet.deleteRule(index) 

Parametry

  • index jest długą liczbą reprezentującą pozycję reguły.

Przykład

 myStyles.deleteRule(0);

Specyfikacja

deleteRule

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, jsx, Ptak82, Internauta1024A
 Ostatnia aktualizacja: jsx,