Podsumowanie

Metoda deleteRule usuwa regułę stylu bieżącego obiektu arkusza stylów.

Składnia

stylesheet.deleteRule(index) 

Parametry

  • index jest długą liczbą reprezentującą pozycję reguły.

Przykład

 myStyles.deleteRule(0);

Specyfikacja

deleteRule

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, jsx, Ptak82, Internauta1024A
Ostatnia aktualizacja: jsx,