SVGDefsElement

Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

The SVGDefsElement interface corresponds to the <defs> element.

Properties

This interface doesn't implement any specific properties, but inherits properties from its parent, SVGGraphicsElement.

Methods

This interface doesn't implement any specific methods, but inherits properties from its parent, SVGGraphicsElement.

Specifications

Specification Status Comment
Scalable Vector Graphics (SVG) 2
The definition of 'SVGDefsElement' in that specification.
Candidate Recommendation Replaced the inheritance from SVGElementSVGTests, SVGLangSpace, SVGExternalResourcesRequired, SVGStylable, and SVGTransformable by SVGGraphicsElement
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.1 (Second Edition)
The definition of 'SVGDefsElement' in that specification.
Recommendation Initial definition

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
Basic supportChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support YesIE No support NoOpera Full support YesSafari Full support YesWebView Android No support NoChrome Android ? Edge Mobile Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android Full support YesSafari iOS Full support YesSamsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: fscholz,