mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Navigator.registerContentHandler

  Podsumowanie

  Pozwala stronom na zarejestrowanie się jako możliwe serwisy obsługujące zawartości konkretnego typu MIME.

  Uwaga: Strony internetowe mogą zarejestrować tylko siebie jako serwisy obsługujące zawartość. Ze względów bezpieczeństwa nie jest możliwe, aby rozszerzenie lub strona internetowa zarejestrowały inną stronę do obsługi zawartości.

  Składnia

  window.navigator.registerContentHandler(mimeType,
  uri,
  title);
  
  • mimeType jest żądanym typem MIME zapisanym jako łańcuch znaków.
  • uri jest adresem URI uchwytu, zapisanym jako łańcuch znaków.
  • title jest tytułem uchwytu, przedstawionym użytkownikowi jako łańcuch znaków.

  Przykład

  navigator.registerContentHandler("application/vnd.mozilla.maybe.feed",
                   "http://www.przyklad.tld/?foo=%s",
                   "Mój Czytnik Kanałów");
  

  Uwagi

  W Firefoksie 2 obsługiwane są tylko typy MIME application/vnd.mozilla.maybe.feed, application/atom+xml oraz application/rss+xml. Wszystkie wartości mają ten sam efekt, a zarejestrowane strony obsługujące otrzymają kanały we wszystkich wersjach Atom i RSS.

  Specyfikacja

  Określona przez szkic roboczy Web Applications 1.0 organizacji WHATWG.

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Marcoos, Mgjbot, khalid32, teoli, Ptak82, Diablownik
  Ostatnia aktualizacja: teoli,
  Ukryj panel boczny