element.tabIndex

 
Podsumowanie

Pobiera/ustawia kolejność tabulacji dla bieżącego elementu.

Składnia

element.tabIndex = indeks
  • indeks to liczba

Przykład

var b1 = document.getElementById("button1");

b1.tabIndex = 1;

Specyfikacja