File.File()

To tłumaczenie jest niepełne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego

Konstruktor File() tworzy nową instancję obiektu File.

Składnia

File(bity, nazwa [, opcje]);

Parameters

bity
Array (Tablica) obiektów ArrayBuffer, ArrayBufferView, Blob lub DOMString — albo miks takich obiektów. Zawartość pliku jest zakodowana w UTF-8.
nazwa
Obiekt {domxref("USVString")}} reprezentujący nazwę pliku albo ścieżkę do niego.
opcje Optional
Obiekt opcji, który zawiera opcjonalne atrybuty pliku. Dostępne są następujące możliwości:
  • type: (typ) - Obiekt DOMString reprezentujący typ MIME zawartości pliku. Domyślnie "".
  • lastModified: (ostatnio modyfikowany) Liczba reprezentująca liczbę milisekund pomiędzy Unix time epoch i datą ostatniej modyfikacji pliku. Domyślnie - wartość Date.now().

Przykład

var plik = new File(["foo"], "foo.txt", {
  type: "text/plain",
});

Specyfikacje

Specification Status Komentarz
File API Working Draft Podstawowa definicja

Kompatybilność między przeglądarkami

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
File() constructorChrome Full support 13Edge No support NoFirefox Full support 7IE No support NoOpera Full support 11.5Safari Full support 10.1WebView Android Full support YesChrome Android Full support YesFirefox Android Full support 7Opera Android No support NoSafari iOS Full support 6Samsung Internet Android Full support Yes

Legend

Full support  
Full support
No support  
No support

Zobacz także