mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.shiftKey

  Podsumowanie

  Wskazuje, czy klawisz <shift> był wciśnięty przy wywołaniu zdarzenia.

  Składnia

  bool = event.shiftKey 
  

  Przykład

   function goInput(e) {
   // sprawdza shiftKey
    if e.shiftKey
      // i przekazuje zdarzenie dalej
     superSizeOutput(e);
    else
     doOutput(e)
  

  Specyfikacja

  shiftKey

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, jsx, Ptak82, Jan Dudek
  Ostatnia aktualizacja: jsx,