mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.screenY

  Podsumowanie

  Zwraca pionową współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem całego ekranu.

  Składnia

  liczbaPikseli = event.screenY 
  

  Parametry

  • liczbaPikseli to odległość od góry ekranu wyrażona w pikselach.

  Uwagi

  Kiedy złapiesz zdarzenie w oknie, dokumencie czy innym obszernym elemencie możesz pobrać współrzędne tego zdarzenia (np. kliknięcia) i obsłużyć je prawidłowo. Zobacz przykład do screenX.

  Specyfikacja

  screenY

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Jan Dudek, khalid32
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,