mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.screenX

  Podsumowanie

  Zwraca poziomą współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem całego ekranu.

  Składnia

  liczbaPikseli = event.screenX 
  

  Parametry

  • liczbaPikseli to odległość od lewej strony ekranu wyrażona w pikselach.

  Przykład

   function checkClickMap(e) {
    if e.screenX < 50
     doRedButton();
    if 50 <= e.screenX < 100
     doYellowButton();
    if e.screenX >= 100
     doRedButton();
   }
  

  Uwagi

  Kiedy złapiesz zdarzenie w oknie, dokumencie czy innym obszernym elemencie możesz pobrać współrzędne tego zdarzenia (np. kliknięcia) i obsłużyć je prawidłowo, tak jak pokazuje powyższy przykład.

  Specyfikacja

  screenX

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Jan Dudek, khalid32
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,