mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.relatedTarget

  Podsumowanie

  Wskazuje na drugi cel zdarzenia.

  Składnia

  eventTarget = event.relatedTarget 
  

  Parametry

  • eventTarget to referencja do dodatkowego celu zdarzenia (obiektu EventTarget).

  Przykład

  var rel = event.relatedTarget;
  // dump("LEAVING " + (rel ? rel.localName : "null") + "\n");
  // relatedTarget is null when the titletip is first shown:
  // a mouseout event fires because the mouse is exiting 
  // the main window and entering the titletip "window".
  // relatedTarget is also null when the mouse exits the main 
  // window completely, so count how many times relatedTarget 
  // was null after titletip is first shown and hide popup
  // the 2nd time
  if (!rel) {
   ++this._mouseOutCount;
   if (this._mouseOutCount > 1)
    this.hidePopup();
   return;
  }
  // find out if the node we are entering is one of our 
  // anonymous children
  while (rel) {
   if (rel == this)
    break;
   rel.parentNode;
  }
  // if the entered node is not a descendant of ours, hide 
  // the tooltip
  if (rel != this && this._isMouseOver) {
   this.hidePopup();
  }    
  

  Uwagi

  Za specyfikacją W3C: "Obecnie ten atrybuty używany jest przy zdarzeniu mouseover, gdzie kieruje do EventTarget, jaki opuściło urządzenie wskazujące oraz przy zdarzeniu mouseout, gdzie kieruje do EventTarget, w który weszło urządzenie wskazujące."

  Powyzszy przykład jest typowy - właściwość relatedTarget używana jest by znaleźć, jeśli jest związany z tym zdarzeniem, kolejny element. Zdarzenia takie jak najechanie myszą ( mouseover ) są powiązane z konkretnym elementem docelowym, ale mogą też angażować drugi cel, jak np. element opuszczany przez mysz w momencie, gdy najechania na główny cel.

  Specyfikacja

  relatedTarget

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, Jan Dudek, teoli
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,