MDN wants to talk to developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/8d22564490d8

event.pageY

Podsumowanie

Zwraca pionową współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem całej strony.

Składnia

liczba = event.pageY

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: khalid32,