event.pageX

Podsumowanie

Zwraca poziomą współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem całej strony.

Składnia

liczba = event.pageX

Autorzy i etykiety dokumentu

 Ostatnia aktualizacja: khalid32,