mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.metaKey

  Podsumowanie

  Zwraca wartość logiczną wskazującą, czy klawisz <meta> był wciśnięty podczas wywołania zdarzenia.

  Przykład

   function goInput(e) {
   // sprawdza metaKey
    if (e.metaKey) {
      // i przekazuje zdarzenie dalej
     superSizeOutput(e);
  
    } else {
     doOutput(e);
    }
   }
  

  Uwagi

  Na niekótrych platformach metaKey może obsługiwać klawisz o innej nazwie.

  Specyfikacja

  metaKey

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, Dabear, Jan Dudek, teoli
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,