MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-dev-survey

Podsumowanie

Zwraca pionową współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem bieżącej warstwy.

Składnia

liczba = event.layerY 

Specyfikacja

Nie należy do specyfikacji.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, jsx, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: jsx,