mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.layerY

  Podsumowanie

  Zwraca pionową współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem bieżącej warstwy.

  Składnia

  liczba = event.layerY 
  

  Specyfikacja

  Nie należy do specyfikacji.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Ptak82, jsx, Jan Dudek, teoli
  Ostatnia aktualizacja: jsx,