MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

Zwraca pionową współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem bieżącej warstwy.

Składnia

liczba = event.layerY 

Specyfikacja

Nie należy do specyfikacji.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, jsx, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: jsx,