Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

event.layerY

Podsumowanie

Zwraca pionową współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem bieżącej warstwy.

Składnia

liczba = event.layerY 

Specyfikacja

Nie należy do specyfikacji.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, jsx, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: jsx,