event.layerY

Podsumowanie

Zwraca pionową współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem bieżącej warstwy.

Składnia

liczba = event.layerY 

Specyfikacja

Nie należy do specyfikacji.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, jsx, Jan Dudek, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,