event.layerX

Podsumowanie

Zwraca poziomą współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem bieżącej warstwy.

Składnia

liczba = event.layerX

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: khalid32,