MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

Zwraca poziomą współrzędną miejsca, gdzie wystąpiło zdarzenie, względem bieżącej warstwy.

Składnia

liczba = event.layerX

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: khalid32,