Join MDN and developers like you at Mozilla's View Source conference, 12-14 September in Berlin, Germany. Learn more at https://viewsourceconf.org

event.keyCode

Podsumowanie

Zwraca kod Unicode dla klawisza nie będącego znakiem w zdarzeniu keypress lub dowolnego klawisza w każdym innym zdarzeniu związanym z klawiaturą.

Składnia

klawisz = event.keyCode

Parametry

  • klawisz jest wartością kodu Unicode klawisza, który został wciśnięty w tym zdarzeniu.

Uwagi

Zobacz opis właściwości charCode.

Specyfikacja

Nie należy do specyfikacji. Zobacz nsIDOMKeyEvent.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: khalid32,