mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.keyCode

  Podsumowanie

  Zwraca kod Unicode dla klawisza nie będącego znakiem w zdarzeniu keypress lub dowolnego klawisza w każdym innym zdarzeniu związanym z klawiaturą.

  Składnia

  klawisz = event.keyCode
  

  Parametry

  • klawisz jest wartością kodu Unicode klawisza, który został wciśnięty w tym zdarzeniu.

  Uwagi

  Zobacz opis właściwości charCode.

  Specyfikacja

  Nie należy do specyfikacji. Zobacz nsIDOMKeyEvent.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, Jan Dudek, teoli
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,