event.keyCode

Podsumowanie

Zwraca kod Unicode dla klawisza nie będącego znakiem w zdarzeniu keypress lub dowolnego klawisza w każdym innym zdarzeniu związanym z klawiaturą.

Składnia

klawisz = event.keyCode

Parametry

  • klawisz jest wartością kodu Unicode klawisza, który został wciśnięty w tym zdarzeniu.

Uwagi

Zobacz opis właściwości charCode.

Specyfikacja

Nie należy do specyfikacji. Zobacz nsIDOMKeyEvent.

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, khalid32, Jan Dudek, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,