event.initUIEvent

Podsumowanie

Inicjalizuje utworzone wcześniej zdarzenie interfejsu użytkownika.

Składnia

event.initUIEvent(type,canBubble,cancelable,view,detail) 

Parametry

type
typ zdarzenia
canBubble
Wartość logiczna wskazująca, czy zdarzenie ma bąbelkować czy nie (zob. bubbles).
cancelable
Wartość logiczna wskazująca, czy zdarzenie może zostać anulowane (zob. cancelable).
view
widok (AbstractView) powiązany z tym zdarzeniem
detail
liczba określająca szczegółową informację dla tego zdarzenia; dla zdarzeń myszy jest to liczba kliknięć w danym miejscu ekranu (zwykle 1).

Przykład

e = document.createEvent("UIEvents");
// tworzy zdarzenie kliknięcia, które bąbelkuje, może być
// anulowane i którego widok i szczegółowa informacja
// to odpowiednio window i 1
e.initUIEvent("click", true, true, window, 1);

Specyfikacja

initUIEvent