mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.initMouseEvent

  Podsumowanie

  Inicjuje zdarzenie myszy po jego utworzeniu (za pomocą metody createEvent interfejsu DocumentEvent).

  Składnia

  event.initMouseEvent(type,canBubble,cancelable,view,detail,screenX,screenY,clientX,clientY,ctrlKey,altKey,shiftKey,metaKey,button,relatedTarget);
  
  type
  łańcuch znaków do ustawienia typu zdarzeń. Możliwe typy dla zdarzeń myszy: click, mousedown, mouseup, mouseover, mousemove, mouseout.
  canBubble
  czy zdarzenie bąbelkuje. Ustawia wartość event.bubbles.
  cancelable
  czy domyślna akcja zdarzenia może być anulowana. Ustawia Ustawia wartość event.cancelable.
  view
  AbstractView zdarzenia. You should pass the window object here. Ustawia wartość event.view.
  detail
  wartość licznika kliknięć myszą. Ustawia wartość event.detail.
  screenX
  współrzędna x względem ekranu. Ustawia wartość event.screenX.
  screenY
  współrzędna y względem ekranu. Ustawia wartość event.screenY.
  clientX
  współrzędna x w obszarze klienta. Ustawia wartość event.clientX.
  clientY
  współrzędna y w obszarze klienta. Ustawia wartość event.clientY.
  ctrlKey
  czy klawisz control był wciśnięty podczas zdarzenia. Ustawia wartość event.ctrlKey.
  altKey
  czy klawisz alt był wciśnięty podczas zdarzenia. Ustawia wartość event.altKey.
  shiftKey
  czy klawisz shift był wciśnięty podczas zdarzenia. Ustawia wartość event.shiftKey.
  metaKey
  czy klawisz meta był wciśnięty podczas zdarzenia. Ustawia wartość event.metaKey.
  button
  zdarzenie myszy event.button.
  relatedTarget
  zdarzenie related EventTarget. Stosowane tylko z kilkoma typami zdarzeń (np. mouseover i mouseout). W innych przypadkach, zwraca null.

  Przykład

   

  Specyfikacja

  DOM Level 2 Events: initMouseEvent

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, teoli, jsx, Jan Dudek, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: jsx,