MDN wants to learn about developers like you: https://qsurvey.mozilla.com/s3/MDN-survey

event.ctrlKey

Podsumowanie

Wskazuje, czy klawisz <ctrl> był wciśnięty podczas wywołania zdarzenia.

Składnia

bool = event.ctrlKey 

Przykład

 function goInput(e) {
 // sprawdza ctrlKey
   if e.ctrlKey
        // i przekazuje zdarzenie dalej
     superSizeOutput(e);
   else
     doOutput(e)

Specyfikacja

ctrlKey

Autorzy i etykiety dokumentu

Etykiety: 
 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: khalid32,