MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.clientX

  Podsumowanie

  Zwraca poziomą współrzędną zdarzenia w obszarze klienta.

  Przykład

   function checkClientClickMap(e) {
    if e.clientX < 50 {
     doRedButton(); }
    if 50 <= e.clientX < 100 {
     doYellowButton(); }
    if e.clientX >= 100 {
     doRedButton(); } }
  

  Uwagi

  Zobacz też clientY.

  Specyfikacja

  clientX

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Etykiety: 
  Contributors to this page: Ptak82, jsx, Jan Dudek, teoli
  Ostatnia aktualizacja: jsx,