Podsumowanie

Wskazuje, czy klawisz <alt> był wciśnięty przy wywołaniu zdarzenia.

Składnia

bool = event.altKey 

Przykład

 function goInput(e) {
 // sprawdza przycisk <alt>
  if e.altKey { 
   // przekazuje zdarzenie dalej
   superSizeOutput(e); 
  }
  else {
   doOutput(e);
  }
 }
 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: teoli, jsx, Mgjbot, Jan Dudek, Ptak82
Ostatnia aktualizacja: jsx,