mozilla
Wyniki wyszukiwania

  event.altKey

  Podsumowanie

  Wskazuje, czy klawisz <alt> był wciśnięty przy wywołaniu zdarzenia.

  Składnia

  bool = event.altKey 
  

  Przykład

   function goInput(e) {
   // sprawdza przycisk <alt>
    if e.altKey { 
     // przekazuje zdarzenie dalej
     superSizeOutput(e); 
    }
    else {
     doOutput(e);
    }
   }
  
   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, jsx, Ptak82, Mgjbot, Jan Dudek
  Ostatnia aktualizacja: jsx,