mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.textContent

  Podsumowanie

  Pobiera lub ustawia zawartość tekstową węzła i jego potomków.

  Składnia

  tekst = element.textContent
  element.textContent = "przykładowy tekst"
  

  Przykład

  // Dany jest taki fragment w HTML:
  //  <div id="divA">To jest <span>jakiś</span> tekst</div>
  
  // Pobierz zawartość tekstową:
  var tekst = document.getElementById("divA").textContent;
  // |tekst| zawiera: "To jest jakiś tekst".
  
  // Ustaw zawartość:
  document.getElementById("divA").textContent = "To jest jakiś tekst";
  // teraz HTML elementu divA to <div id="divA">To jest jakiś tekst</div>
  

  Uwagi

  • textContent zwraca null jeśli węzeł to dokument, węzeł DocumentType lub Notation
  • Jeśli węzeł to sekcja CDATA, komentarz, instrukcja przetwarzania lub węzeł tekstowy, textContent zwraca tekst wewnątrz tego węzła (nodeValue).
  • Dla innych typów węzłow textContent zwraca połączenie wartości textContent każdego dziecka, wyłączając węzły komentarzy i instrukcji przetwarzania. Jeśli element nie ma dzieci, jest to pusty ciąg.
  • Ustawianie tej właściwości dla węzła usuwa wszystkie jego dzieci i zastępuje je jednym węzłem tekstowym o zadanej wartości.

  Specyfikacja

  textContent

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, khalid32, Mgjbot, Jan Dudek
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,