Podsumowanie

Pobiera/ustawia kolejność tabulacji dla bieżącego elementu.

Składnia

element.tabIndex = indeks
  • indeks to liczba

Przykład

var b1 = document.getElementById("button1"); 

b1.tabIndex = 1;

Specyfikacja

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, arunpandianp, ethertank, dextra, Mgjbot, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: arunpandianp,