mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.replaceChild

  Podsumowanie

  Zastępuje dziecko węzła innym węzłem.

  Składnia

  węzełZastąpiony =węzełRodzic.replaceChild(noweDziecko,stareDziecko);
  
  • noweDziecko to nowy węzeł, który ma zastąpić stareDziecko. Jeśli węzeł ten istnieje już gdzieś indziej w DOM, najpierw jest stamtąd usuwany.
  • stareDziecko to istniejące dziecko, które ma zostać zastąpione.
  • węzełZastąpiony to węzeł, który został zastąpiony. Jest to ten sam węzeł, co stareDziecko.

  Przykład

  // <div>
  // <span id="childSpan">foo bar</span>
  // </div>
  
  // utwórz węzeł pustego elementu
  // bez ID, atrybutów i zawartości
  var sp1 = document.createElement("span");
  
  // nadaj mu ID 'newSpan'
  sp1.setAttribute("id", "newSpan");
  
  // utwórz jakąś zawartość dla nowego elementu
  var sp1_content = document.createTextNode("Nowy element span.");
  
  // wstaw tę zawartość
  sp1.appendChild(sp1_content);
  
  // stwórz referencję do istniejącego węzła, który ma zostać zastąpiony
  var sp2 = document.getElementById("childSpan");
  var parentDiv = sp2.parentNode;
  
  // zastąp istniejący węzeł sp2 elementem span sp1
  parentDiv.replaceChild(sp1, sp2);
  
  

  Specyfikacja

  DOM Level 1 Core: replaceChild

  DOM Level 2 Core: replaceChild

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Jan Dudek, xuancanh
  Ostatnia aktualizacja: xuancanh,