Podsumowanie

Własność ownerDocument zwraca obiekt najwyższego poziomu - dokument, w którym znajduje się bieżący węzeł.

Składnia

dokument = element.ownerDocument

dokument to obiekt document, będący rodzicem bieżącego elementu.

Przykład

// dla danego elementu "p" znajdź element HTML najwyższego poziomu
d = p.ownerDocument; 
html = d.documentElement;

Uwagi

Obiekt document zwracany przez tę własność jest głównym obiektem, w którym tworzone są wszystkie węzły-dzieci właściwego dokumentu HTML. Własność ta użyta na węźle, który sam jest dokumentem, zwraca NULL

Specyfikacja

ownerDocument

 

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, khalid32, Mgjbot, Ptak82, Jan Dudek
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,