MDN may have intermittent access issues April 18 13:00 - April 19 01:00 UTC. See whistlepig.mozilla.org for all notifications.

mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.ownerDocument

  Podsumowanie

  Własność ownerDocument zwraca obiekt najwyższego poziomu - dokument, w którym znajduje się bieżący węzeł.

  Składnia

  dokument = element.ownerDocument
  

  dokument to obiekt document, będący rodzicem bieżącego elementu.

  Przykład

  // dla danego elementu "p" znajdź element HTML najwyższego poziomu
  d = p.ownerDocument; 
  html = d.documentElement;
  

  Uwagi

  Obiekt document zwracany przez tę własność jest głównym obiektem, w którym tworzone są wszystkie węzły-dzieci właściwego dokumentu HTML. Własność ta użyta na węźle, który sam jest dokumentem, zwraca NULL

  Specyfikacja

  ownerDocument

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, teoli, Jan Dudek, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,