element.onkeypress

Podsumowanie

Właściwość onkeypress zawiera kod obsługi zdarzenia onKeyPress dla bieżącego elementu.

Składnia

element.onkeypress = kod obsługi zdarzenia

Uwagi

Zdarzenie keydown wywoływane jest, gdy użytkownik naciska klawisz na klawiaturze.

Specyfikacja

DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Jan Dudek
 Ostatnia aktualizacja: khalid32,