mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.onclick

  Podsumowanie

  Właściwość onclick zwraca kod obsługi zdarzenia onClick w bieżącym elemencie.

  Składnia

  element.onclick = refDoFunkcji;
  

  gdzie refDoFunkcji to nazwa funkcji zadeklarowanej gdzie indziej bądź wyrażenie funkcyjne. Zob. Funkcje. - tego rodzialu jeszcze nie ma, a pod nazwa Funkcje jest cos innego

  Przykład

  <html>
  
  <head>
  <title>przykład zdarzenia onclick</title>
  
  <script type="text/javascript">
  
  function initElement()
   {
   var p = document.getElementById("foo");
  
   // Uwaga: ani showAlert();, ani showAlert(param); tu NIE zadziałają
   // potrzebna jest referencja do funkcji, a nie wywołanie funkcji
   p.onclick = showAlert;
   };
  
  function showAlert()
   {
   alert("wykryto zdarzenie onclick!")
   }
  </script>
  
  <style type="text/css">
  <!--
  #foo {
  border: solid blue 2px;
  }
  -->
  </style>
  </head>
  
  <body onload="initElement()";>
  <span id="foo">Mój Element</span>
  <p>Kliknij na powyższy element.</p>
  </body>
  </html>
  

  Można również użyć funkcji bezimiennej jak poniżej:

  p.onclick = function() { alert("moot!"); };
  

  Not going to confuse poor readers with this. You could also use a the Function constructor: <pre> p.onclick = Function( "alert('moot!')" ); </pre>

  Uwagi

  Zdarzenie click jest wywoływane, kiedy użytkownik kliknie na element. Zdarzenie to występuje po mousedown i mouseup.

  Tylko jedna funkcja obsługi zdarzenia może zostać przypisana za jednym razem za pomocą tej właściwości. Możesz zamiast niej użyć metody addEventListener - jest bardziej elastyczna i stanowi część specyfikacji DOM Events.

  Specyfikacja

  DOM Level 0. Nie jest częścią żadnego standardu.

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: fscholz, teoli, Bedi, Jan Dudek, AshfaqHossain
  Ostatnia aktualizacja: AshfaqHossain,