mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.offsetWidth

  UWAGA: Tłumaczenie tej strony nie zostało zakończone.
  Może być ona niekompletna lub wymagać korekty.
  Chcesz pomóc? | Dokończ tłumaczenie | Sprawdź ortografię | Więcej takich stron+.

  offsetWidth

  właściwość DHTML, która podaje szerokość elementu, odnosząca się do układu strony.

  Składnia i wartości

  var intElemOffsetWidth = document.getElementById(id_attribute_value).offsetWidth;
  

  intElemOffsetWidth jest zmienną przechowującą liczbę całkowitą odpowiadającą wartości offsetWidth elementu i wyrażoną w pikselach. offsetWidth jest właściwością tylko do odczytu.

  Opis

  Zazwyczaj offsetWidth elementu obejmuje jego obramowanie, wewnętrzny margines (padding), pionowy pasek przewijania (jeśli jest obecny lub renderowany) i szerokość CSS elementu.

  Przykład

  padding-top

  Gentle, individualistic and very loyal, Birman cats fall between Siamese and Persian in character. If you admire cats that are non aggressive, that enjoy being with humans and tend to be on the quiet side, you may well find that Birman cats are just the felines for you.

  Image:BirmanCat.jpgAll Birmans have colorpointed features, dark coloration of the face, ears, legs and tail.

  Cat image and text coming from www.best-cat-art.com

  padding-bottom

  LeftTopRightBottommargin-topmargin-bottomborder-topborder-bottom[if IE]><span id="MrgLeft" style="position: absolute; left: 8px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-left</span><span id="BrdLeft" style="position: absolute; left: 33px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-left</span><span id="PdgLeft" style="position: absolute; left: 55px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">padding-left</span><span id="PdgRight" style="position: absolute; left: 275px; top: 60px; color: black; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl; white-space: nowrap;">padding-right</span><span id="BrdRight" style="position: absolute; left: 310px; top: 65px; color: white; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">border-right</span><span id="MrgRight" style="position: absolute; left: 340px; top: 65px; font: bold 13px Arial, sans-serif !important; writing-mode: tb-rl;">margin-right</span><![endif]

  Image:offsetWidth.png

  Specyfikacja

  offsetWidth jest częścią modelu obiektowego MSIE DHTML. offsetWidth nie jest częścią żadnej specyfikacji W3C ani rekomendacji technicznej.

  Uwagi

  offsetWidth jest własnością modelu obiektowego DHTML, który został wprowadzony przez MSIE. Czasem określany jest jako fizyczny/graficzny wymiar elementu lub jako szerokość pudełka elementu.

  Dokumentacja

  Zobacz również

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Ostatnia aktualizacja: AshfaqHossain,