element.normalize

Podsumowanie

Metoda zapisuje określony węzeł i całe jego poddrzewo w "znormalizowanej" formie. W znormalizowanym poddrzewie żaden węzeł tekstowy nie jest pusty, nie ma również sąsiednich węzłów tekstowych.

Składnia

element.normalize() 

Uwagi

Specyfikacja

DOM Level 2 Core: Node.normalize