mozilla
Wyniki wyszukiwania

  Node.nodeValue

   
  Podsumowanie

  Zwraca wartość bieżącego węzła.

  Składnia

  wartość = document.nodeValue
  

  wartość to ciąg znaków reprezentujący wartość elementu, jeśli taka istnieje.

  Uwagi

  Dla dokumentu nodeValue zwraca null. Dla węzłów tekstowych, komentarzy i CDATA nodeValue zwraca zawartość węzła. Dla węzłów atrybutów, zwracana jest wartość atrybutu.

  Poniższa tabela przedstawia wartości zwracane dla różnych interfejsów:

  Interfejs nodeValue
  Attr wartość atrybutu
  CDATASection treść sekcji CDATA
  Comment treść komentarza
  Document null
  DocumentFragment null
  DocumentType null
  Element null
  NamedNodeMap null
  EntityReference null
  Notation null
  ProcessingInstruction cała treść, wyłączając cel
  Text treść węzła tekstowego

  Jeśli nodeValue z definicji ma wartość null, ustawianie tej właściwości nie będzie mieć efektu.

  Specyfikacja

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, dextra, ethertank, Mgjbot, Jan Dudek, arunpandianp
  Ostatnia aktualizacja: arunpandianp,