mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.nodeName

  Podsumowanie

  Zwraca nazwę węzła jako ciąg znaków.

  Składnia

  nazwa = element.nodeName
  

  nazwa to ciąg znaków reprezentujący nazwę bieżącego elementu. nodeName to atrybut tylko do odczytu.

  Uwagi

  Poniżej przedstawione są wartości zwracane dla różnych typów węzłów:

  Interfejs nodeName
  Attr tak samo jak Attr.name
  CDATASection "#cdata-section"
  Comment "#comment"
  Document "#document"
  DocumentFragment "#document-fragment"
  DocumentType tak samo jak DocumentType.name
  Element tak samo jak Element.tagName
  Entity nazwa encji
  EntityReference nazwa refernecji do encji
  Notation nazwa notacji
  ProcessingInstruction tak samo jak ProcessingInstruction.target
  Text "#text"

  Przykład

  Dane są poniższe znaczniki

  <div id="d1">hello world</div>
  <input type="text" id="t"/>
  

  i taki skrypt:

  var div1 = document.getElementById("d1");
  var poleTekstowe = document.getElementById("t"); 
  poleTekstowe.value = div1.nodeName;
  

  W XHTML-u (lub innym formacie XML) wartość pola tekstowego to "div". W HTML wartość ta to "DIV".

  Zauważ, że można było użyć właściwości tagName, ponieważ dla elementów nodeName ma taką samą wartość jak tagName.

  Specyfikacja

  W3C DOM Level 2 Core: nodeName

  W3C DOM Level 3 Core: nodeName

   

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, jsx, Ptak82, Mgjbot, Jan Dudek
  Ostatnia aktualizacja: jsx,