mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.nextSibling

  Podsumowanie

  Zwraca węzeł znajdujący się w drzewie bezpośrednio za węzłem bieżącym.

  Składnia i wartości

  następnyElement = element.nextSibling
  

  następnyElement to węzeł bezpośrednio następny w liście rodzeństwa (np. liście dzieci węzła parentNode). Następnym węzłem jest na ogół węzeł elementu, komentarza lub węzeł tekstowy.

  Przykład

  <div id="div-01">Here is div-01</div>
  <div id="div-02">Here is div-02</div>
  
  <script type="text/javascript">
   var el = document.getElementById('div-01').nextSibling;
   document.write('<p>Rodzeństwo div-01</p><ol>');
   while (el) {
    document.write('<li>' + el.nodeName + '</li>');
    el = el.nextSibling;
   }
   document.write('</ol>');
  </script>
  
  /**************************************************
   Po załadowaniu zostanie dopisane do strony:
  
     Rodzeństwo div-01
  
     1. #text
     2. DIV
     3. #text
     4. SCRIPT
     5. P
     6. OL
  **************************************************/
  

  Węzły tekstowe - #text - są w powyższym przykładzie wstawiane do modelu dokumentu w miejsce białych znaków między elementami (np. po znaczniku zamykającym jeden element, ale przed znacznikiem otwierającym następny element). Białe znaki nie są wstawiane przy wywołaniu document.write.

  Poniższy przykład pokazuje, jak białe znaki wpływają na sąsiednie węzły komórek tabeli:

  <table>
   <tr>
    <td id="cell1">cell1</td>
    <td id="cell2">cell2</td>
   </tr>
   <tr>
    <td id="cell3">cell3</td><td id="cell4">cell4</td></tr>
  </table>
  

  nextSibling cell1 to węzeł tekstowy. Między komórkami drugiego rzędu tabeli nie ma białych znaków, dlatego rodzeństwo cell3 to tylko cell4. Podczas przechodzenia przez model dokumentu za pomocą nextSibling należy liczyć się z możliwością wystąpienia węzłów tekstowych.

  Uwagi

  Zwraca null, kiedy nie ma już więcej węzłów.

  Specyfikacja

  nextSibling

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, teoli, Jan Dudek, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,