element.length

Podsumowanie

length zwraca liczbę elementów listy.

Składnia

liczbaElementów = nodeList.length

Parametry

 • liczbaElementów to liczba całkowita reprezentująca liczbę elementów listy.

Przykład

// wszystkie paragrafy z dokumentu
items = document.getElementsByTagName("p"); 
// są jakieś?
if ( items.length ) {
   // dodaj HTML z każdego elemntu listy
   for (var i = 0; i < items.length; i++) {
     gross += items[0].innerHTML;
     // gross zawiera teraz cały HTML z paragrafów
   }
}

Uwagi

Właściwość length jest bardzo częsta w programowaniu z użyciem DOM. Używa się jej by sprawdzić, czy lista zawiera elementy oraz w pętli for, jak w powyższym przykładzie.

Specyfikacja

length