mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.length

  Podsumowanie

  length zwraca liczbę elementów listy.

  Składnia

  liczbaElementów = nodeList.length
  

  Parametry

  • liczbaElementów to liczba całkowita reprezentująca liczbę elementów listy.

  Przykład

  // wszystkie paragrafy z dokumentu
  items = document.getElementsByTagName("p"); 
  // są jakieś?
  if ( items.length ) {
     // dodaj HTML z każdego elemntu listy
     for (var i = 0; i < items.length; i++) {
       gross += items[0].innerHTML;
       // gross zawiera teraz cały HTML z paragrafów
     }
  }
  

  Uwagi

  Właściwość length jest bardzo częsta w programowaniu z użyciem DOM. Używa się jej by sprawdzić, czy lista zawiera elementy oraz w pętli for, jak w powyższym przykładzie.

  Specyfikacja

  length

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, khalid32, teoli, Jan Dudek, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: khalid32,