MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Podsumowanie

lastChild zwraca ostatnie dziecko węzła.

Składnia i wartości

ostatnieDziecko = element.lastChild

ostatnieDziecko to węzeł. Jeśli jego rodzicem jest element, dzieckiem jest na ogół węzeł elementu, komentarza lub węzeł tekstowy.

Przykład

tr = document.getElementById("row1");
td_róg = tr.lastChild;

Uwagi

Jeżeli nie ma węzłów potomnych, zwracane jest null.

Specyfikacja

lastChild

 

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: teoli, khalid32, Mgjbot, Jan Dudek, Ptak82
 Ostatnia aktualizacja: khalid32,