mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.lang

  Podsumowanie

  Własność ta pozwala pobrać lub ustawić język bazowy wartości atrybutów i treści elementu.

  Składnia i wartości

  var languageUsed = elementNodeReference.lang;
  elementNodeReference.lang = NewLanguage;
  
  • languageUsed to zmienna (ciąg znaków) do której przypisany zostanie aktualny język elementu.
  • NewLanguage to zmienna której wartość będzie użyta jako nowy język elementu.

  Przykład

  // poniższy fragment kodu porównuje język bazowy i odsyła 
  // do innych URL na podstawie odczytanego kodu języka
  if (document.documentElement.lang == "en") 
    {
    window.location.href = "Some_document.html.en";
    }
  else if(document.documentElement.lang == "ru")
    {
    window.location.href = "Some_document.html.ru";
    };
  

  Uwagi

  Kod języka zwracany przez w/w właściwość zgodny jest z kodami zdefiniowanymi w dokumencie RFC 1766. Przykładowo: "en" dla języka angielskiego, "ja" dla japońskiego, "es" dla hiszpańskiego itd. Domyślna wartość atrybutu to unknown. Wartość tego atrybutu ustawiana jest zwykle dla podstawowego (najwyższego) elementu dokumentu.

  Specyfikacja

  W3C DOM Level 2 HTML: lang

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, WadimdD, xuancanh, teoli, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: xuancanh,