mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.insertBefore

  Podsumowanie

  Wstawia określony węzeł przed danym elementem jako dziecko aktualnego węzła.

  Składnia

  varwstawionyElement =elementRodzic.insertBefore(nowyElement,danyElement)
  

  Jeżeli danyElement ma wartość null, nowyElement jest wstawiany na końcu listy węzłów potomnych.

  • nowyElement Węzeł do wstawienia.
  • danyElement Węzeł przed którym nowyElement ma zostać wstawiony.
  • elementRodzic Rodzic nowo wstawianego elementu.
  • wstawionyElement Węzeł, który jest wstawiany, czyli nowyElement.

  Przykład

   <html>
  
   <head>
   <title>Gecko DOM insertBefore test</title>
   </head>
  
   <body>
   <div>
    <span id="childSpan">foo bar</span>
   </div>
  
   <script type="text/javascript">
   // tworzy pusty węzeł elementu
   // bez ID, jakichkolwiek atrybutów lub jakiejkolwiek zawartości
   var sp1 = document.createElement("span");
  
   // daje to atrybut id nazwany 'newSpan'
   sp1.setAttribute("id", "newSpan");
  
   // tworzy jakąś zawartość dla nowo powstałego elementu.
   var sp1_content = document.createTextNode("Jest to nowy element span. ");
  
   // zwraca się, która treść ma być do nowego elementu.
   sp1.appendChild(sp1_content);
  
   var sp2 = document.getElementById("childSpan");
   var parentDiv = sp2.parentNode;
  
   // wstawia nowy element do DOM przed sp2
   parentDiv.insertBefore(sp1, sp2);
   </script>
  
   </body>
   </html>
  

  Nie istnieje metoda insertAfter, jednak można ją emulować poprzez kombinację insertBefore oraz nextSibling.

  W powyższym przykładzie, sp1 może zostać wstawiona za sp2 przy użyciu:

  parentDiv.insertBefore(sp1, sp2.nextSibling);
  

  Jeżeli sp2 nie posiada następnego rodzeństwa i musi być ostatnim potomnym —sp2.nextSibling to zwróci null więc sp1 będzie wstawione na końcu listy węzłów potomnych (np. natychmiast po sp2).

  Specyfikacja

  insertBefore

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: Ptak82, gandalf, teoli, jsx, Mgjbot
  Ostatnia aktualizacja: jsx,