mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.dispatchEvent

  Podsumowanie

  Wywołuje zdarzenie w bieżącym elemencie.

  Składnia

  bool =element.dispatchEvent(event)
  
  • event to obiekt zdarzenia, które ma zostać wywołane.
  • Jeśli któraś z funkcji obsługujących to zdarzenie wywoła preventDefault, zwracana wartość to false. W przeciwnym przypadku zwracane jest true.

  Uwagi

  Jak pokazuje powyższy przykład, dispatchEvent to ostatni krok w procesie utwórz-zainicjuj-wywołaj, którego używa się by ręcznie wywołać zdarzenia w modelu zdarzeń implementacji.

  Zdarzenie może zostać utworzone przy użyciu metody document.createEvent i zainicjowane za pomocą initEvent lub innej, bardziej wyspecjalizowanej metody, jak initMouseEvent albo initUIEvent.

  Zobacz też dokumentację obiektu event.

  Specyfikacja

  DOM Level 2 Events: dispatchEvent

   

   

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, Ptak82, Mgjbot, Jan Dudek, xuancanh
  Ostatnia aktualizacja: xuancanh,