mozilla
Wyniki wyszukiwania

  element.dir

  Podsumowanie

  Atrybut dir ustawia lub pobiera kierunek pisania tekstu dla zawartości bieżącego elementu.

  Składnia i wartości

  var bieżącyKierunekPisania = elementNodeReference.dir;
  elementNodeReference.dir = nowyKierunekPisania;
  

  bieżącyKierunekPisania jest łańcuchem reprezentującym kierunek pisania tekstu bieżącego elementu. nowyKierunekPisania to zmienna łańcuchowa, której wartość reprezentuje kierunek pisania tekstu.

  Możliwe wartości dir to ltr dla "od lewej do prawej" i rtl dla "od prawej do lewej".

  Przykład

  var parg = document.getElementById("para1"); 
  
  parg.dir = "rtl"; 
  // zmienia kierunek tekstu w paragrafie "para1"
  

  Uwagi

  Kierunek pisania tekstu elementu oznacza kierunek, w którym idzie tekst (do obsługi różnych języków). Języki arabski i hebrajski to typowe przykłady użycia kierunku rtl.

  Obrazek może mieć atrybut dir ustawiony na rtl. W takim wypadku atrybuty title i alt będą sformatowane i wyświetlona jako rtl.

  Jeśli tabela ma kierunek rtl, kolumny porządkowane są od prawej do lewej.

  Specyfikacja

  Autorzy i etykiety dokumentu

  Contributors to this page: teoli, jsx, Ptak82, dextra, ethertank, Mgjbot, Jan Dudek
  Ostatnia aktualizacja: jsx,