Podsumowanie

Metoda cloneNode zwraca kopię bieżącego węzła.

Składnia

kopiaWęzła = element.cloneNode(głębokość) 

Parametry

  • głębokość jest wartością logiczną, oznaczającą, czy kopiowanie ma być głębokie czy nie (zob. uwagi poniżej)

Przykład

p = document.getElementById("para1"); 
p_prime = p.cloneNode(true);

Uwagi

Kopia węzła zwrócona przez cloneNode() nie ma rodzica. Podczas klonowania węzła skopiowane zostają wszystkie jego atrybuty i ich wartości, ale nie zostaje skopiowana treść zawarta w węźle, ponieważ treść ta przechowywana jest w węźle potomnym typu Text.

Głębokie klonowanie kopiuje i zwraca węzeł wraz z całym drzewem pod nim się znajdującym (w tym treścią z potomnych węzłów Text) .

Specyfikacja

DOM Level 2 Core: cloneNode

 

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, teoli, khalid32, Ptak82, Mgjbot, Jan Dudek
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,