document.loadOverlay

Niestandardowy
This feature is non-standard and is not on a standards track. Do not use it on production sites facing the Web: it will not work for every user. There may also be large incompatibilities between implementations and the behavior may change in the future.

Podsumowanie

Wczytuje nakładki XUL, a następnie łączy je z aktualnym dokumentem powiadamiając obserwatora po zakończeniu operacji łączenia.

Przykład

document.loadOverlay(url,observer);
url 
Łańcuch zawierający pełny adres URL nakładki do załadowania.
observer 
An object implementing nsIObserver that will be notified with a message of topic "xul-overlay-merged" when the merge is complete, or null if no observer is needed. The subject parameter of observe will implement nsIURI and will contain the URI of the merged overlay.

Uwagi

This API is not frozen and may change later.

Subsequent document.loadOverlay calls do not work błąd 330458. You have to rely on observers to queue subsequent overlay loads.

Loading an overlay with the same URI twice is not currently supported, although it may work sometimes.There's a comment in nsXULDocument::LoadOverlay to that effect.

Specyfikacja

Metoda XUL-a. Nie jest częścią żadnej specyfikacji. Zdefiniowana w nsIDOMXULDocument.idl.

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: SphinxKnight, teoli, jsx, Bedi, Mgjbot, Diablownik
Ostatnia aktualizacja: SphinxKnight,