Nasi wolontariusze nie przetłumaczyli jeszcze tego artykułu na język Polski. Dołącz do nas i pomóż go przetłumaczyć!
Można także przeczytać artykuł w języku: English (US).

Used by the dataset HTML attribute to represent data for custom attributes added to elements.

Method overview

DOMString getDataAttr(in DOMString prop); Native code only!
boolean hasDataAttr(in DOMString prop); Violates the XPCOM interface guidelines
void removeDataAttr(in DOMString prop); Violates the XPCOM interface guidelines
void removeProp(in nsIAtom attr); Violates the XPCOM interface guidelines
void setDataAttr(in DOMString prop, in DOMString value); Native code only!

Methods

Native code only!

getDataAttr

DOMString getDataAttr(
  in DOMString prop
);

Parameters

prop
The property for which to retrieve the value.

Return value

The value for the specified property name.

Violates the XPCOM interface guidelines

hasDataAttr()

boolean hasDataAttr(
  in DOMString prop
);

Parameters

prop
The property for which to check for the existence of a value.

Return value

true if the property exists; otherwise false.

Violates the XPCOM interface guidelines

removeDataAttr()

void removeDataAttr(
  in DOMString prop
);

Parameters

prop
The property to remove from the data set.

Violates the XPCOM interface guidelines

removeProp()

Removes the property from the dataset object. Used to update the dataset object when data-* attribute has been removed from the element.

void removeProp(
  in nsIAtom attr
);

Parameters

attr
The property to remove from the dataset.

Native code only!

setDataAttr

Sets the value of the specified property.

void setDataAttr(
  in DOMString prop,
  in DOMString value
);

Parameters

prop
The property whose value is to be set.
value
The property's new value.

Browser compatibility

Update compatibility data on GitHub
DesktopMobile
ChromeEdgeFirefoxInternet ExplorerOperaSafariAndroid webviewChrome for AndroidEdge MobileFirefox for AndroidOpera for AndroidSafari on iOSSamsung Internet
DOMStringMapChrome Full support YesEdge Full support YesFirefox Full support 6IE ? Opera Full support YesSafari Full support YesWebView Android ? Chrome Android Full support YesEdge Mobile Full support YesFirefox Android Full support YesOpera Android ? Safari iOS ? Samsung Internet Android ?

Legend

Full support  
Full support
Compatibility unknown  
Compatibility unknown

See also

Autorzy i etykiety dokumentu

Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,