User:lmorchard

Wystąpiły błędy skryptu na tej stronie. Edytorzy witryny zostali o tym powiadomieni. W tym czasie można poniżej zobaczyć część jej treści.

To tłumaczenie jest niekompletne. Pomóż przetłumaczyć ten artykuł z języka angielskiego.

heeed11.jpgThis page was last generated at {{ now() }}

Hi there. I am Leslie Michael Orchard, {web,mad,computer} scientist and {tech,scifi} writer. I work on the Webdev team at the Mozilla Corporation. I also work on the software hosting the Mozilla Developer Network, the very site you're visiting right now!

Find me elsewhere:

Nothing to see below here

These are experiments. They may explode.

Hacks Blog feed

{{ LMOHacksBlogTest() }}

Autorzy i etykiety dokumentu

Autorzy tej strony: mdnwebdocs-bot, lorchard
Ostatnia aktualizacja: mdnwebdocs-bot,