about:debugging

Zakładka about:debugging gromadzi narzędzia developerskie Firefoxa i pozwala używać ich do testowania i debugowania wielu celów (dodatków). Na chwilę obecną wspiera trzy główne rodzaje celów: dodatki niewymagające restartu przeglądarki, karty (zakładki) i workersy (zadania w tle).

Otwieranie zakładki about:debugging

Zakładkę about:debugging można otworzyć na kilka sposobów:

 • Wpisać "about:debugging" w pasku URL Firefoxa.
 • Od Firefoxa 47 : w menu Narzędzia > Dla twórców witryn, kliknij "Wątki usługowe".
 • Od Firefoxa 47 : kliknij ikonę klucza ( ), który jest w głównym pasku narzędzi lub w menu Hamburger ( ), a następnie wybierz „Wątki usługowe”.

Gdy otworzy się zakładka about:debugging, po lewej stronie zobaczysz sidebara umożliwiającego przełączanie pomiędzy dwoma widokami: jednym dla dodatków, drugim dla zadań w tle (Workers).

Dodatki

Sekcja Dodatki w zakładce about:debugging obsługuje tylko dodatki niewymagające restartu przeglądarki, w tym basic bootstrapped extensions (niewspierane od FF > 57) , Add-on SDK Add-ons i WebExtensions (jedyne wspierane od FF > 57) .

Ta sekcja pozwala zrobić dwie rzeczy:

 • Załadować dodatek tymczasowo z dysku
 • Podłączyć Add-on Debugger do dodatku niewymagającego restartu.

Podłączanie Add-on Debuggera

Należy zauważyć, że obecnie do debugowania WebExtensions zaleca się korzystanie z Narzędzi Przeglądarki (Browser Toolbox) zamiast Add-on Debuggera. Szczegóły są opisane w artykule Debugowanie WebExtensions.

Sekcja Dodatki w zakładce about:debugging wyświetla wszystkie zainstalowane dodatki niewymagające restartu przeglądarki (lista może zawierać dodatki preinstalowane razem z Firefoxem). Przy każdym wyświetlonym dodatku znajduje się przycisk z etykietą "Debuguj".

Jeżeli ww. przycisk jest nieaktywny należy zaznaczyć checkboxa "Debugowanie dodatków." na górze sekcji.

Gdy klikniesz w przycisk "Debuguj" zobaczysz okno dialogowe z pytaniem o akceptację przychodzących połączeń. Kliknij "OK", a Add-on Debugger włączy się w oddzielnym oknie. Czasami okno debuggera może być schowane za głównym oknem Firefoxa.

By zobaczyć co możesz zrobić z Add-on Debuggerem zajrzyj do artykułu Add-on Debugger.

Przycisk "Włącz debugowanie" zmienia wartości ustawień devtools.chrome.enabled i devtools.debugger.remote-enabled. Obie opcje muszą mieć wartość true, żeby debugowanie było dostępne. Zaznaczenie checkboxa ustawia obie wartości na true, odznaczenie go ustawia obie wartości na false.

Można również zmodyfikować ustawienia bezpośrednio w about:config lub zaznaczając „Narzędzia debugowania chrome przeglądarki i dodatków” i „Debugowanie zdalne” w Ustawieniach Narzędzia dla programistów .

Ładowanie dodatku tymczasowego

Przycisk "Wczytaj tymczasowy dodatek" pozwala wczytać jakikolwiek dodatek (niewymagający restartu) z katalogu na dysku. Wystarczy kliknąć przycisk, wybrać folder zawierający pliki dodatku i zaznaczyć dowolny plik w tym katalogu. Dodatek tymczasowy będzie wyświetlany pod etykietą "Tymczaowe rozszerzenia".

Nie musisz pakować ani podpisywać dodatku. Będzie on zainstalowany do następnego restartu Firefoxa.

Największymi zaletami tej metody w porównaniu z instalacją dodatku z XPI są:

 • Nie musisz rebuildować XPI i reinstalować dodatku po zmianie kodu.
 • Możesz załadować dodatek bez podpisywania go, ani wyłączania wymagania podpisów.

Aktualizacja dodatku tymczasowego

Co się dzieje jeśli zainstalujesz dodatek tym sposobem i zaktualizujesz jego pliki?

Przed Firefoxem 48

 • Jeżeli zmienisz pliki, które są ładowane na żądanie, jak skrypty treści lub pop-upy wprowadzone zmiany są odbierane automatycznie i zobaczysz je po ponownym załadowaniu skryptu treści lub podczas wyswietlania pop-upa.
 • Jeżeli zmienisz pliki załadowane pozostawać przez cały czas, jak skrypty tła , a następnie można odebrać zmiany dokonane przez wyłączenie i ponowne włączenie narzutu na temat: strony dodatków.
 • Jeżeli zmienisz pliki, które są przetwarzane tylko w czasie instalacji, jak manifest.json pliku, musisz ponownie uruchomić Firefoksa, a następnie załadować dodatek ponownie.

Należy pamiętać, że przed Firefox 48, ładowanie dodatek ponownie naciskając przycisk „Załaduj Temporary add-on” bez ponownego uruchamiania Firefox nie działa .

Firefox 48 r

Firefox 48 z roku:

 • jak poprzednio: jeśli zmienisz pliki, które są ładowane na żądanie, jak skrypty treści lub pop-upów , a zmiany wprowadzane są odbierane automatycznie, a zobaczysz je następnym razem treść skryptu jest załadowany lub popup jest wyświetlany.
 • istnieje lepszy sposób obsługiwać inne przypadki: kliknij przycisk „Odśwież” obok przycisku „Debug”. To robi to, co mówi:

Zauważ, że w Firefoksie 49 r, przycisk Odśwież jest dostępna tylko dla tymczasowych dodatków. zostanie ona wyłączona dla wszystkich innych dodatków.

Tabs

Firefox 49 roku, strona jest dostępna w Tabs about:debugging- to zapewnia pełną listę wszystkich debuggable otwartych kart w bieżącej instancji Firefox.

Każdy wpis ma zakładka Debug przycisk obok niego - po kliknięciu, to otworzy się zestaw narzędzi specyficznych dla tej zakładki, co pozwala na debugowanie że zawartość Tab.

Zauważ, że ta funkcja nie jest bezpośrednio przydatna do debugowania kart pulpitu - można otworzyć zestaw narzędzi do debugowania kartę już dosyć łatwo - ale to będzie znacznie bardziej przydatna, gdy about:debuggingzacznie obsługiwać zdalne debugowanie, a ta strona może zacząć notować kartach do debugowania na urządzeniu mobilnym przeglądarek symulatorów itp Zobacz błąd 1212802 za ostatni na tej pracy.

Pracownicy

Strona Pracownicy pokazuje swoim pracownikom, podzielone w następujący sposób:

Można podłączyć narzędzi programistycznych do każdego pracownika, a także wysyłać powiadomień push do pracowników usług.

Pracownik serwisu stan

Z Firefoksa 52, lista pracowników służby pokazuje stan pracownika serwisu w jego cyklu życia . Trzy stany wyróżnia się:

 • „Rejestrowanie” : obejmuje wszystkie stany pomiędzy pracownikiem serwisowego pierwszej rejestracji, a jego przejęcia kontroli stron. Oznacza to, że podsumowuje „Instalowanie”, „aktywacji” i „Oczekiwanie”, stwierdza.
 • „Running” : pracownik usług jest obecnie uruchomiony. Jest zainstalowany i aktywowany, a obecnie obsługi zdarzeń.
 • „Stopped” : pracownik usługa jest zainstalowany i aktywowany, ale została rozwiązana po bezczynności.

Ta sekcja używa prostego ServiceWorker demo, którego gospodarzem w https://serviceworke.rs/push-simple/ .

pracownicy debugowania

Dla pracownika serwisu, jeśli jest już uruchomiony, zobaczysz dwa przyciski obok niej, oznaczony „Debug” i „push”. Jeśli nie jest już uruchomiony, zobaczysz jeden przycisk, oznaczony „Start”: Kliknij, aby rozpocząć pracownika serwisu.

Kliknięcie „Debug” łączy debugger JavaScript i konsolę do tego pracownika. Można ustawić punkty przerwania, krok za pomocą kodu, obserwować zmienne, ocenić kod i tak dalej:

pracownicy rejestrowanie

Po pierwsze, nie będzie widać żadnych pracowników wymienionych poniżej pracownicy usług lub udostępnionych Pracowników . Tak szybko, jak pracownik jest zarejestrowany, wykaz jest aktualizowany:

Przed Firefox 47, pracownicy usług zostały pokazane tylko wtedy, gdy zostały one faktycznie działa.

pracownicy usług Wyrejestrowywanie

Nowy Firefox 48.

Uruchamianie w Firefoksie 48, zobaczysz link o nazwie „wyrejestrować” obok każdego zarejestrowanego pracownika serwisu:

Kliknij link, aby wyrejestrować pracownika serwisu.

Wysyłanie zdarzeń wypychania do pracowników usług

Wysyłanie zdarzeń wypychania w about: debugowanie jest nowego w Firefoksie 47.

Do debugowania powiadomień Push, można ustawić punkt przerwania w wydarzeniu Push słuchacza. Jednakże, można również debugować powiadomienia push lokalnie, bez potrzeby serwera. Wystarczy kliknąć przycisk „push”, aby wysłać zdarzenie Push pracownikowi serwisu:

pracownicy usług nie są kompatybilne

Firefox 49+ komunikat ostrzegawczy zostanie wyświetlony w sekcji Obsługa Pracowników strony pracowników, jeżeli pracownicy usług są niezgodne z bieżącej konfiguracji przeglądarki, a zatem nie mogą być używane lub pozbawione błędów.

pracownicy usług mogą być niedostępne z kilku powodów:

 • Jeśli używasz Prywatna okno przeglądania.
 • Jeśli preferencji Historia jest ustawiony na „Nigdy nie pamiętał historię” lub „Zawsze używaj trybu przeglądania prywatnego”.
 • Jeśli dom.serviceWorkers.enablepreferencji jest ustawiona na false w about:config.