Otwórz Inspektora

Istnieją dwie główne ścieżki do otworzenia Inspektora:

  • bez zaznaczonego elementu: z menu "Dla twórców witryn" wybierz opcję "Inspektor" lub wprowadź odpowiadający mu skrót klawiaturowy
  • z zaznaczonym elementem: kliknij prawym przyciskiem myszy element na stronie internetowej i wybierz "Zbadaj Element"

Inspektor pojawi się w oknie przeglądarki:

Aby odnaleźć się w Inspektorze, zobacz Podróż przez UI.