Inspektor Stron

Podróż przez Interfejs Użytkownika

Użyj Inspektora Stron, aby badać i modyfikować HTML i CSS na stronie.

Możesz badać strony załadowane w lokalnej kopii programu Firefox oraz za pomocą zdalnego obiektu - takiego jak urządzenie z Firefox OS, bądź też program Firefox dla Androida. Zobacz zdalne debugowanie, by dowiedzieć się, jak połączyć narzędzia deweloperskie ze zdalnym obiektem.


Aby odnaleźć się w Inspektorze, zobacz szybką podróż przez UI.


How-to

Aby dowiedzieć się, co możesz robić za pomocą Inspektora, zobacz następujące przewodniki:


Odniesienie