Debugger

 JavaScript Debugger pozwala przejść przez kod JavaScript i spawdzić lub zmienić jego stan, aby pomóc wyśledzić błędy.

Można go używać do debugowania kodu. Działa lokalnie w Firefoksie lub pracuje zdalnie, na przykład w urządzeniu Firefox OS lub w przeglądarce Firefox na Androida. Zobacz zdalne debugowanie by nauczyć się jak przełączyć debuggera do trybu zdalnego.


Użytkownik interfejsu Tour

Aby odnaleźc drogę debuggera, oto szybkie zwiedzanie UI.


Jak to zrobić?

Referencje