Add-ons

Czytasz angielską wersję tego artykułu, ponieważ nie ma jeszcze tłumaczenia dla tego języka. Pomóż nam przetłumaczyć ten artykuł!

Developer tools that are not built into Firefox, but ship as separate add-ons.

WebSocket Monitor
Examine the data exchanged in a WebSocket connection.