Toolkit API

Pakiet Narzędziowy Mozilla jest zestawem interfejsów programistycznych (API) zbudowanym na bazie Gecko dostarczającym zaawansowane serwisy aplikacjom XUL. Przykładowe serwisy to:

  • Zarządzanie profilami
  • Rejestr chrome
  • Zarządzanie historią
  • Zarządzanie rozszerzeniami i motywami
  • Serwis aktualizacji aplikacji
  • Tryb bezpieczeństwa

Oficjalne odnośniki

Więcej informacji

Poniższe strony dla programistów zawierają przykłady i opisują poszczególne tematy:

XUL; Nakładki XUL; Tworzenie rozszerzeń; XULRunner; Tworzenie motywów; DOM; RDF; Storage; Tworzenie dokumentacji pomocy