MDN’s new design is in Beta! A sneak peek: https://blog.mozilla.org/opendesign/mdns-new-design-beta/

Stylizowanie skrótów i akronimów

Po wysłaniu zacząłem się wahać, czy nie powinna to być raczej "stylizacja". W razie potrzeby można będzie przenieść.

Druga wapliwość to czy tłumaczyć tytuł (tekst w odnośniku) taki jak "Web Content Accessibility Guidelines"?

--Jan Dudek 14:57, 19 sie 2005 (PDT)

Autorzy i etykiety dokumentu

 Autorzy tej strony: Jan Dudek
 Ostatnia aktualizacja: Jan Dudek,