mozilla

Porównywanie wersji

RegExp

Change Revisions

Wersja 288770:

Sprawdzenie wersji 288770 wykonane przez Nux

Wersja 228416:

Sprawdzenie wersji 228416 wykonane przez Nux

Tytuł:
RegExp
RegExp
Ciąg znaków:
Talk:Dokumentacja_języka_JavaScript_1.5/Obiekty/RegExp
Talk:Dokumentacja_języka_JavaScript_1.5/Obiekty/RegExp
Treść:

Revision 288770
Revision 228416
t7    <h3 id=".C5.BBar.C5.82oczno.C5.9B.C4.87" name=".C5.BBar.C5.82t
>oczno.C5.9B.C4.87"> 
8      Żarłoczność
9    </h3>
10    <p>
11      No właśnie, co z tym "żarłocznym"? <a href="pl/Wikipedysta/
>VooEak">VooEak</a> 07:40, 30 maj 2006 (PDT) 
12    </p>
13    <dl>
14      <dd>
15        Prawdopodobnie chodzi o <b>ile razy występuje</b> -&gt; p
>rzykład: 
16      </dd>
17    </dl>
18    <pre class="eval">
19Zo? może oznaczać Z lub Zo i nic więcej.
20</pre>
21    <p>
22      <a class=" external" href="http://blatek.ma.ciekawe.info/ja
>vascript/ob_regexp.html" rel="freelink">http://blatek.ma.ciekawe. 
>info/javasc...ob_regexp.html</a> <a href="pl/Wikipedysta/Ptak82"> 
>Ptak82</a> 14:28, 30 maj 2006 (PDT) 
23    </p>Z en:
24    <table class="fullwidth-table">
25      <tbody>
26        <tr>
27          <td>
28            <code>?</code>
29          </td>
30          <td>
31            <p>
32              Matches the preceding item 0 or 1 time.
33            </p>
34            <p>
35              For example, <code>/e?le?/</code> matches the 'el' 
>in "angel" and the 'le' in "angle." 
36            </p>
37            <p>
38              If used immediately after any of the quantifiers <c
>ode>*</code>, <code>+</code>, <code>?</code>, or <code>{}</code>, 
> makes the quantifier non-greedy (matching the minimum number of  
>times), as opposed to the default, which is greedy (matching the  
>maximum number of times). 
39            </p>
40            <p>
41              Also used in lookahead assertions, described under 
><code>(?=)</code>, <code>(?!)</code>, and <code>(?:)</code> in th 
>is table. 
42            </p>
43          </td>
44        </tr>
45      </tbody>
46    </table>
47    <p>
48      Chodzi o to ze jesli na przyklad uzyje sie *? bedzie on szu
>kal minimalna ilosc razy (w tym wypadku chyba jeden raz) a samo * 
> wyszuka maksymalna ilosc razy - tak mi sie wydaje ale proponuje  
>zapytac kogos kto sie zna dobrze na javascript'cie i moglby to bl 
>izej wyjasnic. <a href="pl/Wikipedysta/VooEak">VooEak</a> 06:57,  
>1 cze 2006 (PDT) 
49    </p>
50    <ul>
51      <li>Podobne (może Ci się przyda) <a href="pl/Przewodnik_po_
>j%c4%99zyku_JavaScript_1.5/Czytanie_wyra%c5%bcenia_regularnego">P 
>rzewodnik_po_języku_JavaScript_1.5:Czytanie_wyrażenia_regularnego 
></a> <a href="pl/Wikipedysta/Ptak82">Ptak82</a> 21:34, 1 cze 2006 
> (PDT) 
52      </li>
53    </ul>
54    <p>
55      Te tabelki są takie same... Poza tym że w tamtej potrzebny 
>kawałek jest po polsku&nbsp;:) <a href="pl/Wikipedysta/VooEak">Vo 
>oEak</a> 08:25, 2 cze 2006 (PDT) 
56    </p>
57    <ul>
58      <li>Czyli co? Wyjaśniło sie z tym zarłocznym? <a href="pl/W
>ikipedysta/Ptak82">Ptak82</a> 08:31, 2 cze 2006 (PDT) 
59      </li>
60    </ul>
61    <p>
62      Cały czas było wyjaśnione w sumie... próbowałem tylko to do
>brze "wsadzić" w odpowiednie słowa - ale niestety trzeba przyjąć  
>formę opisową bo innaczej nie da się tego ująć. <a href="pl/Wikip 
>edysta/VooEak">VooEak</a> 14:20, 2 cze 2006 (PDT) 
63    </p>
64    <p>
65      A czy <i>greedy</i> nie oznacza <i>zachłanny</i>? <a class=
>"external" href="http://pl.wikipedia.org/wiki/Algorytm_zach%C5%82 
>anny">--</a><a href="pl/Wikipedysta/Jan_Dudek">Jan Dudek</a> 05:3 
>8, 4 cze 2006 (PDT) 
66    </p>
67    <ul>
68      <li>
69        <i>Greedy</i> znaczy żarłoczny, zachłanny, chciwy jak rów
>nież pragnący wszystkiego jak najszybciej i jak najwięcej. Wyraże 
>nie jest <i>greedy</i> znaczy że zaznacza maksymalną dozwoloną pr 
>zez nie ilość dopasowań. A cała sprawa była o to jak to napisać - 
> żeby zachować styl oryginału ale jednocześnie żeby to jakoś brzm 
>iało. Jest to poważny serwis więc raczej nie powinno być artykułu 
> o żarłocznych operatorach... <a href="pl/Wikipedysta/VooEak">Voo 
>Eak</a> 11:33, 4 cze 2006 (PDT) 
70        <ul>
71          <li>Przeczytałem artykuł o zachłannych algorytmach w wi
>kipedii ale z tego co się orientuję to nie chodzi o <i>greedy alg 
>orithm</i> tylko o <i>greedy quantifier</i>. <i>Quantifier</i> zn 
>aczy <i>kwantyfikator</i>, mniej/więcej rozumiem o co chodzi - je 
>śli tylko istnieje coś takiego jak "<i>kwantyfikator zachłanny</i 
>>" to nie ma sprawy - poprawię. <a href="pl/Wikipedysta/VooEak">V 
>ooEak</a> 11:42, 4 cze 2006 (PDT) 
72          </li>
73        </ul>
74      </li>
75    </ul>
76    <dl>
77      <dd>
78        <dl>
79          <dd>
80            <dl>
81              <dd>
82                Tego nie wiem. Ze szkoły pamiętam hasło <i>algory
>tm zachłanny</i> i podobnego terminu uzył autor pewnego artykułu  
>o regexpach, który to artykuł swego czasu czytałem <a class="exte 
>rnal" href="http://grabun.com/wyrazenia-regularne/zachlannosc/">. 
> Sądze, że przymiotnika <i>zachłanny</i> używa się w informatyce  
>i jeśli napiszesz o takim kwantyfikatorze to będzie to zrozumiałe 
> i zabrzmi "poważnie", w przeciwieństwie do "żarłocznego".</a> 
83              </dd>
84              <dd>
85                <a class="external" href="http://grabun.com/wyraz
>enia-regularne/zachlannosc/">Poza tym i tak pozostawiasz wyjaśnie 
>nie opisowe, które tu jest najważniejsze - termin <i>zachłanny</i 
>>, niezależnie od tego, czy jest poprawny, nie musi być znany czy 
>telenikowi. --</a><a href="pl/Wikipedysta/Jan_Dudek">Jan Dudek</a 
>> 16:07, 7 cze 2006 (PDT) 
86              </dd>
87            </dl>
88          </dd>
89        </dl>
90      </dd>
91    </dl>
92    <p>
93      Ok, rozumiem. Więc jednak niech zostanie tak jak jest w <a 
>href="pl/Przewodnik_po_j%c4%99zyku_JavaScript_1.5/Czytanie_wyra%c 
>5%bcenia_regularnego">Przewodnik_po_języku_JavaScript_1.5:Czytani 
>e_wyrażenia_regularnego</a>, tam potrzebny kawałek jest po polsku 
>, bez <i>zachłanności</i> i <i>żarłoczności</i>. Forma opisowa mó 
>wi chyba wystarczająco dużo. <a href="pl/Wikipedysta/VooEak">VooE 
>ak</a> 04:37, 8 cze 2006 (PDT) 
94    </p>
95    <h3 id="Match.21.3Dzaznaczenie" name="Match.21.3Dzaznaczenie"
>> 
96      Match!=zaznaczenie
97    </h3>
98    <p>
99      W kontekście wyszukiwania to nie jest zaznaczenie! Można po
>wiedzieć, że algorytm znajduje, albo dopasowuje, ale na pewno nie 
>, że zaznacza. Przynajmniej ja się nigdy z czymś takim nie spotka 
>łem, a pod koniec studiów zajmowałem się wyszukiwaniem ciągów zna 
>kowych. --<a href="User:Nux">Nux</a> 03:39, 2 lip 2007 (PDT) 
100    </p>
101    <dl>
102      <dd>
103        Nux mam pytanie. Częściej spotykałeś się ze zwrotem: <i>C
>iąg znaków</i> czy może <i>Łańcuch znaków</i> (wiem, że nie na te 
>mat, ale interesuje mnie ta kwestia) <a href="User:Ptak82">Ptak82 
></a> 07:02, 2 lip 2007 (PDT) 
104        <dl>
105          <dd>
106            Oba mniej więcej równie często słyszę i w literaturze
> też chyba używa się ich zamiennie. Ciąg w sumie brzmi bardziej m 
>atematycznie, a łańcuch informatycznie, ale to raczej osobiste od 
>czucie. --<a href="User:Nux">Nux</a> 15:15, 3 lip 2007 (PDT) 
107          </dd>
108        </dl>
109      </dd>
110    </dl>

Wróć do historii